လက္ရွွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ေဒၚစု သေဘာထားမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၅-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာျပသည့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္


 1. ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကို မဲေပးခ်င္သည့္ လူထုအေနျဖင့္ NLD မရွိခ်ိန္မွာ မဲမေပးဖို႔သာရွိ။
 2. အသံလႊင့္ သတင္းဌာန၊ သတင္းစာ၊ မီဒီယာမ်ားမွာ ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈ၊ ျပည္သူလူထုမွ မသိ နားမလည္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ဳိးကို လက္မခံႏိုင္။
 3. တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းကို (ဘီဘီစီ -ျမန္မာ) မွ ၾကားသိရ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္။
 4. ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအ အစရွိ အသံလႊင့္ သတင္းဌာနအားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အားကိုးရ။
 5. ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို အခ်ိန္ကပ္၍ ေၾကညာျခင္းသည္ မတရား၊ ျပည္သူလူထုကို မေလးစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္။
 6. Freedom of expression နဲ႔ freedom of information ၊ သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္၊ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ စသည္မ်ား မပါရွိပဲ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္။
 7. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ အစိုးရကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ။ အဆိုပါ အစိုးရမ်ဳိးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တည့္မတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရမ်ဳိး မျဖစ္၊ ထိုအစိုးရမ်ဳိးသည္ သမတ လႊမ္းမိုးေသာ အစိုးရမ်ဳိး ျဖစ္မည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူလူထုက ေလ့လာဖို႔ သင့္။
 8. ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာအခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ ဥပေဒ ပညာေပးမ်ား လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္။
 9. မဲဆႏၵရွင္တဦးက ထိုသို႔ေသာ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မသိပဲ မဲေပးခဲ့လွ်င္ အဓိပၸာယ္ မရွိ။
 10. “ဥပေဒ ဆိုတာ တရားမွ်တ ရမယ္။ လူေတြအားလံုးက (ဥပေဒ ထုတ္သူေတြ၊ ထိန္းေပးရတဲ့ သူေတြကအစ အားလံုး) တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရမယ္။ အခုဟာက ဥပေဒ ကိုယ္တိုင္က တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒကို ထုတ္သူ၊ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရသူေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဥပေဒကို မလိုက္နာဘူး။ ဒါဟာ မင္္းမဲ့စရိုက္ (Anarchy) ျဖစ္ေနတယ္”(ဤသေဘာကို ေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျပင္လည္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)
 11. ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားသင့္၊ ျပည္သူလူထုက မဲဆႏၵရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက တရားမွ်တမႈ မရွိလွ်င္ ယခုလက္ရွိပံုစံအတိုင္း ၿငိမ္ခံမေနပဲ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းႏိုင္။
 12. မဲရံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Monitor) ၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို လူထုအေနျဖင့္ အရင္ဦးစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေနေအာင္ ေျပာဆိုေပးၾကရန္၊ လူထုက ထိုသို႔သိရွိလာမွသာ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ တိုင္တန္းႏိုင္မွာျဖစ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုကို သိရွိေအာင္ ပညာေပးျခင္း (Public awareness) လုပ္ဖို႔ လိုအပ္။

…………………………………………………….

အထက္ပါ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ  Burma Today တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ စကားေျပာမ်ားကို  အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

……….

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမာၻအႏွံ႔ တၿပိဳင္တည္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကပါစို႔

၁၊  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (NLD-LA – JB)

၂၊  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (LDB)

၃၊  Burma Democratic Action (BDA)

၄၊  Democratic Federation of Burma (DFB)

၅၊  ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  (နုိင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) (ABFSU)

၆၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (DPNS)

၇၊  BRSA

၈၊  Save Burma

၉၊  Peaceful Burma

၁ဝ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္) (FWUBC)

၁၁၊  အလင္းအိမ္

၁၂၊  National Democratic Front (Burma) NDF (B) Representative for Japan

၁၃၊  Palaun National Society (PNS)

၁၄၊  Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

၁၅၊  Chin National Community-Japan (CNC-Japan)

၁၆၊   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္ (HRWUB)

၁၇၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

၁၈၊ အဟာရစာေစာင္၊ ဂ်ပန္

၁၉၊  Human Resource Development Program (HRDP)

၂ဝ၊  SCI

၂၁၊ (England) Burma Democratic Concern (BDC)

၂၂၊  Punnyagari Mon National Society (PMNS)

၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အဖြဲ႔ေပါင္းစံု ဒုတိယအႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ

၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ၊ မနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီထိ

Recycle Center, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က Recycle Center တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

 1. “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရး” ဟူေသာ တိက်သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားရန္ အတြက္ “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)”၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 2010 Election Boycott Committee (Japan) ကို ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္း လိုက္သည္။

၁၊  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (NLD-LA – JB)

၂၊  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (LDB)

၃၊  Burma Democratic Action (BDA)

၄၊  Democratic Federation of Burma (DFB)

၅၊  ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  (နုိင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) (ABFSU)

၆၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (DPNS)

၇၊  BRSA

၈၊  Save Burma

၉၊  Peaceful Burma

၁ဝ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္) (FWUBC)

၁၁၊  SCI

၁၂၊  အလင္းအိမ္

၁၃၊  National Democratic Front (Burma) NDF (B) Representative for Japan

၁၄၊  Palaun National Society (PNS)

၁၅၊  Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

၁၆၊  Chin National Community-Japan (CNC-Japan)

၁၇၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္ (HRWUB)

၁၈၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

၁၉၊  အဟာရစာေစာင္၊ ဂ်ပန္

၂ဝ၊  Human Resource Development Program (HRDP)

၂၁၊  Punnyagari Mon National Society (PMNS)

မွတ္ခ်က္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမည့္ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 1. ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား (Electoral public education) ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ ဆံုးျဖတ္ခံရမည့္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လံုးအား ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ ဆႏၵမဲ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ အေျခအေန စသည္တို႔၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပံုမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။
 2. လူထုအား ႏိႈးေဆာ္ေရး (Public awareness campaign) အတြက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၌  ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ Global Action Campaign အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္၌ ေန႔လည္ ၂ နာရီ လူစုကာ အခမ္းအနား စတင္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ စတင္ထြက္ခြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (တရားဝင္ ဖိတ္ေခၚစာကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ပါမည္။) ထို႔ျပင္ Global Action Campaign ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္း အေၾကာင္းၾကားေပးၾကရန္ အတည္ျပဳသည္။
 3. ေနာက္တပါတ္အၾကာ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၅-၉-၂ဝ၁ဝ) ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီထိ AUN ရံုးခန္းတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
 4. ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ကိုရဲၿငိမ္း (အလင္းအိမ္) (ဖုန္း- 080-5070-0080) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။

………………………

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္း

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

၁။ နအဖ က်င္းပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးလဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ နအဖက ဘာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရတာလဲ။

စစ္တပ္ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႕ မရဘူးဆုိတာကို နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံထားတဲ့အတြက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသြင္ေျပာင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူထုကေန  ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ ရွိေနပါၿပီ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာကိုျပဖို႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘယ္သူ႔မွာ အဓိက အာဏာ ရွိမွာလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အာဏာအရွိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။ အနာဂတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တရားေရး၊ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စတဲ့ ရာထူးေတြကို စစ္တပ္ကပဲ ရယူထားမွာပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ အာဏာသိမ္းႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး အာမခံခ်က္ေပးထားပါတယ္။

၄။  ႏိုင္ငံတကာက ေျပာသလို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္မွာလား။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို နအဖစိတ္ႀကိဳက္လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲဟာ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ံုးမႈ စတာေတြကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မတ္ေလာင္းမ်ား စေဘာ္ေငြ တင္ရမယ့္ကိစၥ၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ အခ်ိန္မမီ ေငြမမီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ လူထုနဲ႕ ပါတီ၀င္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းတာ၊ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္က အတိအလင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတာေတြဟာ သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ ျပည္သူေတြ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲထည့္ရ႐ံုနဲ႕ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရသလဲ။

စစ္တပ္က အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို သူမတဦးတည္းသာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တယ္လို႕ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္မွာ လူထုက အျမဲရွိတယ္ဆိုတာ နအဖစစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ဘယ္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ျပဳမွာလဲ။

ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳသူအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ရမွာပါ။ ၾက့ံဖြတ္အမတ္ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္ယူႏိုင္မယ့္ က်န္တဲ့ ၄၁ ပါတီက အမတ္ေလာင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ စြဲခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖို႕ လုပ္မွာပါ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီလူေတြပဲ နအဖအစိုးရဆိုတဲ့ ေနရာမွာ နာမည္ေျပာင္းၿပီး လူထုေရြးတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ ဆိုၿပီး လုပ္မွာပါ။

၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အေနအထားဘယ္လိုရွိသလဲ။

အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ၾကံ့ဖြတ္က ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ရထားတဲ့အျပင္ လက္ရွိရာထူးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လူထုကို ေငြေၾကးပစၥည္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြေပးၿပီး စည္း႐ံုးေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ အခ်ိန္နဲ႕ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ကန္႕သတ္မႈ မ်ဳိးစံုေအာက္မွာ စည္း႐ံုးေနရပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပါတီေတြကလြဲၿပီး ဘယ္ပါတီကမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ လႈပ္ရွားလို႕မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ ထြန္းကားရမယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႕ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထြန္းကားေရးအတြက္ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ပမာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ထက္ မေက်ာ္ႏိုင္ေအာင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၈။ ျပည္သူေတြ ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးမွာလဲ။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးရမလဲ ဆိုတာကို မစဥ္းစားခင္မွာ နံပတ္ ၁ ေမးခြန္းကို အရင္ဆံုး အေလးထား စဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးဖို႕ မေပးဖို႕ကို ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္မလား မပါ၀င္ဘူးလားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႕လိုပါတယ္။

၉။ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပည္သူေတြ တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုက အဲန္အဲလ္ဒီပါတီကို မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲန္အဲလ္ဒီက ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုတခါ ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္ ျပန္ေရာက္လာျပန္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတခု ဆိုက္ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ စစ္တပ္ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ မေပၚထြန္းဖို႕ ျပည္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ရင္ ေမွာက္ၾကပါ။ ႀကိဳတင္မဲမ်ား လံုး၀(လံုး၀) မထည့္ၾကပါနဲ႕။ မဲမေပးပဲေနလို႕ရရင္ မဲမေပးပါနဲ႕။ မဲေပးရမယ့္ အေျခဆိုက္ရင္လည္း ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အမတ္ေလာင္း အားလံုးကို ကန္႕ကြက္ပစ္ပါ။ မဲထည့္ဖို႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-8-2010

sayarkway@gmail.com

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

၁။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပဳေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ တာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ား အတြက္ သမတကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ သမတက သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရဖဲြ႕ကာ ႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ယူသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာသူမ်ားျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ယူသည္။ ဥပမာ- ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မည္သို႔ ပါ၀င္ၾကမည္နည္း။

အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္တခုအတြင္း ဥပေဒျပဳအာဏာကို ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးမည့္ သူမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအေရး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဆႏၵျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မိမိတို႔ မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားအား ကန္႕ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံု နည္းလမ္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါက သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မဲေပးေသာေန႔တြင္ မဲမေပးပဲ ေနပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မဲေပးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပယ္မဲ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိမိတဦးတည္းသေဘာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို မိမိသေဘာအတိုင္း က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳမႈမ်ားကို အျခား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ မျပဳမိရန္ လိုအပ္သလို မိမိအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလာျခင္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္မျပဳသင့္္ေပ။

၃။  မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာသူမ်ားသည္ မည္္သို႔ေသာ အခန္းေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ား (အသက္မျပည့္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခား အေျခအေနအရ မဲေပးခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား) သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္းတင္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သတင္းေပးပို႕သူမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က မိမိတို႔၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတရပ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕တခုမွ အျခားအစိုးရတခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခုကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တပါတီကေသာ္၎၊ ပါတီမ်ားကေသာ္၎ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအတြက္ ပါတီမ်ားတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိသည္။ အာဏာရအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီတရပ္ရပ္က အသာစီးရေစမည့္လုပ္ရပ္၊ နည္းလမ္း၊ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားျခင္း၊ (သို႔) လက္ရွိ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ၄င္းတို႔ႏွင့္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားအား ကန္႔သတ္ ဟန္႔တား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တိီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း၊ (သို႔) လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ ေပၚထြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္ဟု ဆို၍မရေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္၎၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္၎ သက္ဆိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ေသာအေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖီလာဆန္႕က်င္ ျဖစ္ေနသည္၊ မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္ရာ ေရာက္ေနသည္၊ မည္သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မတရားမႈ၊ တဖက္သတ္ အားေပးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ျပဳရာေရာက္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဦးတည္ေစသည္၊ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ စသည္မ်ားကို အသိေပး ရွင္းလင္းျပရန္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာ အားလံုးကို ျပည္သူလူထု ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မိမိပါတီ၏သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ရလွ်င္ ၿပီးေရာ၊ ျပည္သူလူထု အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရန္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုသည့္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ တခုတည္းျဖင့္ အလုပ္ မျဖစ္ေပ။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီအားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ လံုေလာက္ေသာအေျခအေန ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို အျမဲမျပတ္ ေလ့လာၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မမွ်မတမႈမ်ားကို အျမဲေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ပြင့္လင္းစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခု ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္၊ ထိုအခ်က္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္လာေစေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားသည္ လူအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိလာေစေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-9-2010

Email – sayarkway@gmail.com

…………..

နအဖရဲ႕ ပလီပလာအျဖန္းကုိ မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔ တုိက္

နအဖရဲ႕ ပလီပလာအျဖန္းကုိ မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တုိက္

နအဖကေတာ့ ‘စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ’ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြကုိ အစီအစဥ္တက် စစ္ကၽြန္ေတြအျဖစ္ သြတ္သြင္းေနပါၿပီ။

ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ တရားဝင္ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တတ္တဲ့ Friday the 13th ေန႔မွာ ေၾကညာလုိက္တဲ့အတြက္ နအဖအဖို႔ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေဝရမယ္လုိ႔ လူအမ်ားကေတာ့ နိမိတ္ဖတ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္လဲ နအဖဟာ ကုိယ့္လည္ပင္း ကုိယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ လုိက္တာပါ။

ပါတီစုံဆိုတာ ပါတီတခုထက္ပုိတဲ့ အေရအတြက္ပါ။ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီနဲ႔ အျခားပါတီတခုပဲပါဝင္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္လုိက္ရင္ပဲ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ဝိနည္းလြတ္ေနၿပီေပါ့။ လက္႐ွိမွာ ပါတီေပါင္း ၄၀ နီးပါး မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့ နအဖအတြက္ ပုိအျပေကာင္းေနပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ အဓမၼ အေျပာင္းခံထားရတဲ့ ၿငိမ္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ပါတီမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႕အသင္းရဲ႕ ၾသဇာခံ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ မစားရ ဝခမန္း ေျမာ္လင့္ခ်က္မက္လုံးေတြနဲ႔ ရသမွ် ေနရာေလး ဆုပ္ကုိင္လႈပ္႐ွားမယ္ဆုိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဝါရင့္နဲ႔မ ်ဳိးဆက္တုိ႔ရဲ႕ ပါတီမ်ား၊ အာဏာ႐ွင္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားရဲ႕ တစည ပါတီ၊ အဲန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဂုဏ္အ႐ွိန္အဝါကုိ မသမာစြာ ထင္ေယာင္ထင္မွား အသုံးခ်မဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ လူထြက္တုိ႔ရဲ႕ပါတီ စတာေတြ မွတ္ပုံတင္ထားၾကပါတယ္။

ဒီေလာက္နဲ႔ပင္  အလႊာစုံက ပါဝင္တဲ့ပါတီမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မဲ့ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးရဲ႕ကန္႔လန္႔ကာကုိ လာမ့ဲ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္လုိက္မွာလုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကုိ နအဖဟာ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ေၾကညာလုိက္တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ အလုံးစုံပါဝင္မဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပတာပါလုိ႔ ‘အေပၚယံေ႐ႊမံႈက်ဲ’ေတာ့မွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ကြဲလြဲလ်က္ မိမိဖြင့္ဆုိခ်င္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ နအဖက လုပ္ခ်လုိက္တာပါ။ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ု႐ွား၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၊အီရန္၊ အိႏၵိယ စတဲ့ နအဖနဲ႔ အက်ဳိးတူစီးပြားဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ ‘မခ်စ္ေသာ္လဲ ေအာင့္ကာနမ္းၾကလ်က္’ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံႀကိဳဆုိၾကမွာမလြဲပါ။

နအဖရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖြဲ႕ေပးလုိက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ဥပေဒ၊ ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မဲ့ ပါတီမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ ရစ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ ဒီဥပေေဒေတြနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ဟာ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေ ဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္ စတဲ့ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေနပါတယ္။

ဒါေပမင့္ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ အၿမဲ႐ွိေနတဲ့နအဖရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကုိေတာ့ မေဖာ္ျပထားတဲ့ ခၽြင္းခ်က္ေတြ ကုိ ခံစားေနေစပါတယ္။

ဒီဥပေဒေတြအရ စစ္ဘက္စုိးမိုးမႈကုိ အုဋ္ျမစ္ခိုင္ေစမဲ့ တဖက္သတ္ မတရားေရးဆြဲထားၿပီး မတရားဆႏၵ ခံယူထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ သေဘာတူလက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ မတရား ဆႏၵခံယူထားတဲ့အတြက္ သေဘာတူခ်က္ ရထား႐ံုမွ်သာ ႐ွိပါေသးတယ္။  ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ေပၚထြက္လာမဲ့ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတည္ မျဖစ္ေသးပါ။အာဏာသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေသးပါ။ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေသးတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ကုိးကားေနတဲ့ နအဖရဲ႕ တရားေရးစံနစ္က မွန္ကန္မွ်တမႈ မ႐ွိႏိုင္ပါ။ ဥပေဒ အထက္မွာ ႐ွိေနသူမ်ားရဲ႕ လုိရာႀကိဳးဆြဲ ဘက္လုိက္တဲ့ စံနစ္ပဲ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာလဲ သမာသမတ္က် မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတည္ မျဖစ္ေသးပဲ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေသးတဲ့ အေျခခံဥပေဒအရ ျပဳလုပ္မဲ့ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဟာလည္း တရားမဝင္ပါ။

မွ်တမႈမ႐ွိလဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့ လုပ္ကုိလုပ္ျဖစ္မွာပါ။ တရားသျဖင့္ မျဖစ္လည္း ရလဒ္ကေတာ့ နအဖ ေျမာ္မွန္းထားတဲ့ အေျဖပဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ အာဏာ႐ွင္မ်ားရဲ႕လကၡဏာစ႐ိုက္ေတြအနက္ ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီ ၂ ခ်က္ကေတာ့   –

(၁) အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေကာင္းၿပီး မိမိတုိ႔အတြက္ မေကာင္းရင္ မလုပ္ျခင္း

(၂) အမ်ားျပည္သူအတြက္ မေကာင္းေစကာမူ မိမိတုိ႔အတြက္ ေကာင္းရင္ လုပ္ျခင္း တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတပြဲေတာ့ သိသိႀကီးနဲ႔ လည္စင္းခံၾကရဦးမွာပါ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ အနီးကပ္ အနာဂတ္ကေတာ့ ရင္ထုမနာ ျဖစ္စရာပါ။ ကံကုိ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး ကံကုိပဲ ပုံခ်ၾကေတာ့မွာပါ။ မိမိကုိ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသူမ်ားအား သနားငဲ့ၫႇာတာတတ္တဲ့စိတ္ (Stock holme syndrome) စြဲကပ္ေကာင္း စြဲကပ္သြားမွာကုိ အထူးစိုးရိမ္ေနရပါတယ္။ မစြဲကပ္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါတယ္။

အခ်ိန္တခုမွာ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲ ရလာမွာပါလုိ႔ ျမန္မာ့အေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့ ျပည္ပပညာ႐ွင္မ်ားက တြက္ျပ ေထာက္ျပေလ့ ႐ွိေနၾကပါတယ္။ “လာမယ္ၾကာမယ္” ဆုိတာကုိ မျငင္းလုိပါ။ ဒါေပမင့္ “ၾကာမယ္” ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာကေတာ့ အတုိေတာင္းဆုံး ျဖစ္ရပါ့မယ္။ အက်ဳံ႕ႏိုင္ဆုံးျဖစ္ရမဲ့ ကာလအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံက တုိက္ပြဲဝင္ရမွာပါ။

အတတ္ႏိုင္ဆုံးေတာ့ ၂၀၁၀ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ နအဖရဲ႕ လာမဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ မေအာင္ျမင္ဘုိ႔နဲ႔ အဓမၼ စံနစ္အရ ျဖစ္ေျမာက္သြားရင္လဲ နအဖ ဖန္တီးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳၾကဘုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။

အဓိကအေနနဲ႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလုံး အေၾကာက္တရားကင္းကင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာေပါက္ က်င့္ႀကံႏိုင္ေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္မ်ား ျပန္႔ျပန္႔နွံ႔ႏွံ႔ မွ်ေဝအသိေပးဘုိ႔ပါ။ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးပဲေနျခင္းသည္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တာမဟုတ္ပဲ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္တယ္၊ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း မလုပ္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္တယ္၊ ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ မဲသြားေပးလဲ ေထာက္ခံမဲ အျဖစ္ အလြယ္တကူ လိမ္ညာ ေရတြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ မက္လုံးတုိ႔ျဖင့္ မဲအဝယ္ခံရရင္ျဖစ္ေစ၊ အဓမၼ မဲဆြယ္ခံရရင္ျဖစ္ေစ၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကုိ ဇြတ္ၿခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ုံးခံရရင္ျဖစ္ေစ တုိင္တန္းႏိုင္တဲ့ (လမ္းျပၾကယ္ အဖြဲ႕လုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကာအကြယ္ေပးေရး) ဥပေဒ အေထာက္အကူေပး အဖြဲ႕မ်ားကုိ ၫႊန္ျပေပးျခင္း၊” စတာေတြကုိ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္သင့္ပါတယ္။

ျပင္ပ အသံလႊင့္ဌာနေတြကုိ အမ်ားဆုံးအားကုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဌာနေတြကေန ျပည္တြင္း႐ွိ ႏိုင္ငံသား ၈၀% နားလည္ လြယ္ႏုိင္၊ သေဘာေပါက္ေစႏိုင္တဲ့ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္လႊင့္ အစီအစဥ္တုိင္းတြင္ တႀကိမ္စီ လႊင့္ထုတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ တေန႔ ၃ ႀကိမ္ လႊင့္ရင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ တေန႔ ၃ ခါ ၾကားသိေနၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (နအဖရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ ‘တုိ႔တာ၀န္အေရး’၊ ‘ျပည္သူ႔သေဘာထား’ေတြ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေနသလုိ) အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ သတိမျပတ္ မွတ္မိေနေအာင္ ထုတ္လႊင့္ေပးသင့္ၾကပါတယ္။ ႐ိုး႐ုိး႐ွင္း႐ွင္းနဲ႔ လႊင့္ထုတ္ ေဆာ္ၾသသင့္ပါတယ္။ ယင္းအသိေပး ႏိႈေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ ဇာတ္လမ္းတန္ဆာ ဆင္မေနပဲ ဒဲ့ဒုိးသာ ေဆာ္ၾသေပးျခင္းသာ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သတင္းဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ဘက္မလုိက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမဲ့ မူဝါဒ ႐ွိေနတယ္ ဆုိလင့္ကစား အမွန္တရားအတြက္ ဘက္မလုိက္တဲ့အေနနဲ႔ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံ ဆက္လက္အဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားအေပါင္းရဲ႕အနာဂတ္ လွပႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သမိုင္းေပးတာဝန္ ေက်ပြန္ေစဘုိ႔ငွာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စတင္ ေဆာ္ၾသေပးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ကေန ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔အထိ ေဖးမကူညီသင့္ပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ ထုိးေဖာက္ေပးႏိုင္မဲ့ “မီဒီယာ အင္းအားႀကီးမ်ား”အျဖစ္ အားကုိးလုိက္ရပါတယ္။ “႐ွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး” တုန္းကလဲ ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနႀကီးမ်ားရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သမိုင္း ကမၺည္းထုိး မွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့တာ သာဓကပါ။

ျပည္သူအေပါင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားရဲ႕ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ႏိုင္ၾကရန္ ေရဒီယုိမ်ားမ်ား သုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ တတ္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားက တာဝန္ယူျဖန္႔ခ်ိေပးရပါလိမ့္မယ္။

ျပည္တြင္းမွာက လႈပ္႐ွားသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္စက္ကြင္းေတြက မ်ားလွပါတယ္။ ခြင္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းပါတယ္။ ထိေရာက္မႈအားလည္း နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားကလဲ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ စာေပစိစစ္ေရး ကင္ေပတုိင္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ား ျပန္႔သြားႏိုင္မဲ့ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားရဲ႕ အစြမ္းကုိပဲ အားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔ စစ္အာဏာ႐ွင္အခန္းက႑ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ သမုိင္းမွတ္တုိင္ ထူႏိုင္ၾကပါေစ။

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၀ ၀၈ ၁၆

Email – drmmhk@yahoo.com

…………

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

၂၁-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က တိုက်ဳိျမ့ိဳေတာ္ Shinjuku, Takadanobaba ရွိ AUN ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

အထက္ပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)အား ၂၅-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးထံသို႔ စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

……

Hello world!