၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမာၻအႏွံ႔ တၿပိဳင္တည္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကပါစို႔

၁၊  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (NLD-LA – JB)

၂၊  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (LDB)

၃၊  Burma Democratic Action (BDA)

၄၊  Democratic Federation of Burma (DFB)

၅၊  ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  (နုိင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) (ABFSU)

၆၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (DPNS)

၇၊  BRSA

၈၊  Save Burma

၉၊  Peaceful Burma

၁ဝ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္) (FWUBC)

၁၁၊  အလင္းအိမ္

၁၂၊  National Democratic Front (Burma) NDF (B) Representative for Japan

၁၃၊  Palaun National Society (PNS)

၁၄၊  Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

၁၅၊  Chin National Community-Japan (CNC-Japan)

၁၆၊   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္ (HRWUB)

၁၇၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

၁၈၊ အဟာရစာေစာင္၊ ဂ်ပန္

၁၉၊  Human Resource Development Program (HRDP)

၂ဝ၊  SCI

၂၁၊ (England) Burma Democratic Concern (BDC)

၂၂၊  Punnyagari Mon National Society (PMNS)

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: