တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ စာပို႔

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ တရုတ္ႏိုင္ငံ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ထံ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤစာကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ (ဒုတိယေျမာက္ေန႔)တြင္ အဆိုပါ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက်ဳိရွိ တရုတ္သံရံုးေရွ႕၌ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတို႔မွ ေပးအပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

……………………………..

To

Mr. Wen Jiabao

Premier

The Government of the People’s Republic of China

c/o

Ambassador

Chinese Embassy in Tokyo

Japan

Dear Mr. Premier,

Please let us introduce you to ourselves that we are 2010 Election Boycott Committee (Japan) composed of pro-democracy activists from the Burmese community in Japan.

The simple reason of this letter is to urge you to promote our bilateral friendship as good neighbors and development in the sectors such as economy, geopolitics, etc. by means of diplomatic efforts when you meet Gen. Than Shwe, the leader of the Burmese junta, during his official visit to your country.

As you may know that Burma is going to hold the multi-party elections on November 7 this year, there is no doubt that you may expect a good result from it. Unfortunately, however, the current regime cannot practice the right rule of law well even just 2 months before the elections, in addition to its unfair electoral laws, both of which will not be able to yield a free and fair election to build a real democracy. The imminent result will be nothing but a more complex political situation in Burma that may badly affect neighboring countries and international community.

We appreciate you very much that China has to pursue political reform to safeguard its economic health when you said during your visit to the booming town of Shenzhen.

Therefore, we would like to request you to stop China’s diplomatic and military support to Gen. Than Shwe and join the international community to help Burma build a real democracy.

Very respectfully,

2010 Election Boycott Committee (Japan)

Signed by

1.        National League for Democracy (Liberated Area – Japan Branch)

2.        League of Democracy for Burma

3.        Burma Democratic Action

4.        Democratic Federation of Burma

5.        All Burma Federation of Student Unions (Foreign Affairs Committee)

6.        Democratic Party for a New Society

7.        Burma’s Refugees Serving Association (Japan)

8.        Save Burma

9.        Peaceful Burma

10.    Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan)

11.    Self-funding Committee International

12.    A-lin-aen Magazine

13.    National Democratic Front (Burma)

14.    Palaun National Society (PNS)

15.    Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

16.    Chin National Community-Japan

17.    Hotel and Restaurant Workers’ Union of Burma

18.    Seasfarers’ Union of Burma (SUB)

19.    A-har-ra Jounal

20.    Human Resource Development Program

21.    Burma Campaign Japan

22.    Karen National Union – Japan

23.    Kachin National Organization, Japan

24.    Karen National Community

……………

မိုးထဲေလထဲ အတားအဆီးမ်ားၾကားထဲက ဂ်ပန္႐ွိ ျမန္မာတို႔၏ ဒုတိယေန႔ တရုတ္သံရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ

မိုးထဲေလထဲ အတားအဆီးမ်ားၾကားထဲက ဂ်ပန္႐ွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတို႔၏ ဒုတိယေန႔ တရုတ္သံရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အား ကန္႔ကြက္သည့္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ ဒုတိယေန႔ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အလြန္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာခ်ေနသည့္ ၾကားထဲက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတို႔မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိ တရုတ္သံရုံးသို႔ ညေန ၃ နာရီမွစ၍ ၄ နာရီထိ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

သံရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ရဲမ်ားက သံရံုး လံုျခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူေပးရျမဲ ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို ဆႏၵျပခြင့္ ရွိၿပီး ဆႏၵျပမည့္ေနရာကို ဂ်ပန္ရဲႏွင့္ ညိွႏႈိင္း သတ္မွတ္ထားရသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ဆႏၵျပရာတြင္ ဂ်ပန္ရဲမ်ား၏ လံုျခံဳေရး တာဝန္ယူပံုမွာ ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဆႏၵျပရန္ ရဲႏွင့္ ညွိႏိႈင္း သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္သည့္ တရုတ္သံရုံးကို ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေသာေနရာကိုပင္ ယေန႔တာ၀န္က် ဂ်ပန္ရဲမ်ားက ခြင့္မျပဳသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို ထူးဆန္းစြာ ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ လုံၿခဳံေရးရဲ အင္အားကို အေရအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားသည္သာမက တရုတ္သံရုံးသို႔ မသြားႏိုင္ေအာင္ မီတာ(၃ဝဝ) အကြာအေ၀းမွ ႀကိဳတင္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ရျပန္သည္။

ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔က တရုတ္သံရုံးကို ျမင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ညိွႏိႈင္းထားၿပီး ေနရာကိုသာ သြားေရာက္ ဆႏၵျပလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ လုံၿခဳံေရး ရဲမ်ားက ခြင့္္မျပဳပဲ အင္အားသုံး ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၾကသည္။

လံုျခံဳေရး တာဝန္က် ရဲတို႔က မည္သို႔ပင္ တားဆီးပိတ္ဆို႔ေစကာမူ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတို႔က အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္အား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပြဲကို မိုးသည္းသည္းထဲ မွာပင္ အားတက္သေရာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ထံသို႔ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုသည့္ စာတေစာင္ကို မရရေအာင္ ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည့္ ယေန႔လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေခတၱသီတင္းသံုးေနေသာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ အရွင္ထာဝရလည္း အခ်ိန္မီ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

သတင္းမွတ္တမ္း။ Mai Kyaw Oo
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Myo San Oo(BDA)

http://www.pnsjapan.org/2010/09/blog-post_08.html

……………..

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ထံ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာကို သီးျခားေဖာ္ျပပါမည္။

Video (You tube)http://www.youtube.com/maungwto#p/u/0/5H1948Kt8EI

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရ အား ဆက္လက္ အားေပး ကူညီျခင္း မျပဳရန္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ စစ္အစိုးရအား ဖိအားေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲ

From: maungwto | September 08, 2010

………………..

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၀

လက္ရွိ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္း နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး ၁၀ ရက္မျပည့္မီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခါ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအတြက္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို သည္။ ထိုမွတဆင့္ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မႈသည္ ပဓာန က်သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသည္ ေျပာေရးဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိပါက အစိုးရတရပ္အား ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရဟု ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ အေျခခံ အက်ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုက ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအာဏာ ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးခြင့္ရသူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေပးစြမ္းသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။

မူ၀ါဒ၊ အစီအစဥ္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ စည္း႐ံုး လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပို႔စ္ကဒ္ႏွင့္ စာမ်ား ေရးသားေပးပို႕ျခင္း၊ လူထုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ မဲဆႏၵေပးမည့္ ျပည္သူလူထု၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈ အျပည့္အ၀ ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစမည္ေလာ။

လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားက အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရသေလာ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ေလာ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ ေျဖဆိုၾကမည္နည္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အေျခအေနမ်ားကို အာမခံခ်က္မရွိပဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

၁။  လူတဦးခ်င္းစီအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အေရးဆိုပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ စသည္မ်ား ရွိ-မရွိ၊

၂။  လူမ်ဳိးစုမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာအေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘ၀မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၃။  အ႐ြယ္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေျပာဆိုစည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမဲဆြယ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ မရွိ၊ ပါတီမ်ား ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အခြင့္အလမ္း အေျခအေန တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၅။  တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိ-မရွိႏွင့္ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူအားလံုး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တန္းတူညီမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ျခင္း၊ လူတဦး-တဖြဲ႔-တပါတီ၏ အက်ဳိးအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၆။  လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၇။  လူတဦးတေယာက္အား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တရားမဲ့ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အာဏာပိုင္မ်ားကေသာ္၎၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကေသာ္၎ က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိ-မရွိ၊

၈။  ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပန္လွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ား စသည္တို႔က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၉။  ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိေစမည့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ၊ စြက္ဖက္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိ ေစမည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိ အသိေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၁ဝ။  စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အေျခအေန မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရွိေနသည္၊ မကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မည္မွ်ပါ၀င္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ပိုင္းျခားၿပီး စစ္အာဏာရွင္ နအဖက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သြားေရာက္ မဲေပးမည္ေလာ၊ မဲမေပးပဲ ေနမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္တခ်က္ကို တင္ျပလိုသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္အတြက္ မဟုတ္၊ အတိတ္အတြက္ မဟုတ္ေပ၊ မိမိ၏အနာဂတ္၊ မိမိ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အနာဂတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးအပ္ေပ၊ သေဘာမထားအပ္ေပ။ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မေနထိုင္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Download – To vote or no vote or waht to do