အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း (၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ)

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း

၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

AUN Office တြင္ ယေန႔ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

1.        နအဖ ၏ အတုအေယာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစည္းလ်က္ ဂ်ပန္အစိုးရ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုက္တြန္းရန္။

2.        ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္၊

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

………………..

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: