ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ (စာတမ္း)

Download – Reasons for No against 2010 Elections

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလံုးရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)က ၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ “ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ” ဆိုတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ က်ေနာ္တို႔အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို အေျခခံၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လက္လက္ လႈပ္ရွားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္နဲ႔ အဂၤလိပ္လိုလည္း ဘာသာျပန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ ေပးႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာအထိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး တဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေပးေစလိုပါတယ္။
ျပည္တြင္းထဲထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ။

အာဏာရူး အာဏာရွင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ လက္တဆုပ္စာရဲ႕ အတုအေယာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံပဲ ရသမွ် တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔။
ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

ျပန္ၾကားေရး
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

….