၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဂ်ပန္အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္

 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ဂ်ပန္အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)၏ အဖြဲ႔အစည္း တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (JTUC-RENGO) တာ၀န္ခံမ်ားတို႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညိွႏိႈင္းသည့္ အစည္းေ၀းကို တိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ ဂ်ပန္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (RENGO) ရုံးတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔႔၌ ေန႔လည္ ၃း၀၀ နာရီ မွ ၄း၃၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ညိွႏိႈင္းစည္းေ၀းပြဲတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)မွ “ျမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရမွ က်င္းပမည့့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံေၾကာင္း ”ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားသြားရန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ အခမ္းအနားမွာ ဂ်ပန္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား (RENGO) ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး Masayuki SHIOTA မွ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး (RENGO) ရဲ႕ ဥကၠဌ ကိုယ္စား ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိဖို႔အတြက္ RENGO အေနနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတြက္ဆက္လက္၍ အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု တင္ျပလာသည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္အေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့ေရးရာရုံး (BOJ)ကို အသုံးျပဳ၍ ဂ်ပန္အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခား သံရုံးမ်ားတို႔ Lobby လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရန္ႏွင့္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္အတြက္  ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္၀င္စား အားေပးခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႔မ်ားတို႔ကို RENGO ရုံးခန္း၌ ဖိတ္ေခၚ၍  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo (PNS-Japan)
..

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: