ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)”မွ

အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) မွ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)” ကို ယေန႔ (၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ) Takadanobaba, Tokyo, Japan ၌ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ က်င္းပပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိုင္ေက်ာ္ဦး(NDF) ၊ အရွင္ထာဝရ (ABMRC)၊ ဦးတင္ဝင္း (FWUBC)၊ ဦးေဇာ္မင္းခိုင္ (ALD-Exile-Japan)၊ ဦးသန္းေဆြ(BDA)၊ ဦးရဲၿငိမ္း(အလင္းအိမ္ မဂၢဇင္း)ႏွင့္ ဦးလြင္ေအာင္စိုး (Save Burma)တို႔၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (LDB) မွ Moderator အျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ ဦးဖုန္းလိႈင္ (FWUBC & Peaceful Burma)၊ ေစာမ်ဳိးခိုင္ရွင္း (KNU-Japan)၊ ဦးလွေအးေမာင္ (ALD-Exile-Japan)၊ ဦးေဘာင္လု (KNCD-LA-JP) တို႔က ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၄)ဦး ရွိပါသည္။

“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)” ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူသို႔ အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္ (Message) မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ အေကာင္းအဆိုးကို ဖန္တီးမည္ ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ —

  • တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားျခင္း မရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာ ၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မဲမေပးပဲ ေနပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အတိုင္း မဲမေပးပဲ ေနရန္၊
  • အကယ္၍ မျဖစ္မေန မဲေပးရမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ ယံုၾကည္အားကိုး ကိုယ္စားျပဳေပး ႏိုင္မည့္သူမ်ား မရွိလွ်င္  ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သူ မည့္သူကိုမွ် မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေစရန္၊
  • “ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း” ကို လူထုအင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆို အားေပးၾကရန္
  • ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ဆက္လက္လႈပ္ရွားေရးအတြက္ ယခုကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္၊ အမွာစကား ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္ အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ျဖစ္၍ မၾကာမီ ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

မွတ္ခ်က္၊     ဆက္စပ္သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.pnsjapan.org/2010/10/blog-post_3746.html

Download PDF – Message from 2nd EBC political discussion 31-10-2010

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: