စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

 

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲတြင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္တခုကိုေဖာ္ျပထားတာကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုမဲမ်ဳိးဟာ ပယ္မဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးထက္ပိုၿပီး သူတို႕ရဲ႕အမည္နဲ႕ သေကၤတနေဘးက အကြက္ ထဲမွာ အမွန္သေကၤတ ကိုျခစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားသေကၤတ Χ ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျခစ္လိုက္ရင္ ပယ္မဲ တဲ့။

(၂) လံုး၀ ဆႏၵျပဳ မထားပဲ ဗလာျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

(၃) တေယာက္တည္းကို ဆႏၵျပဳထားေပမဲ့ အမွန္လိုလို အမွားလိုလို သေကၤတျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ ထားတဲ့စနစ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တာမို႕ အဲဒီစနစ္ ေပၚထြန္းမလာေစဖို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းဖို႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ မဲမေပးပဲ ေနလို႔ရပါကေနပါ။ မဲမေပးပဲေနလို႕မရရင္ မဲသြားေပးပါ။ ေပးလို႕ရွိရင္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ နအဖေျပာတဲ့အတိုင္း ပယ္မဲျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ သံုးခ်က္နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

မဲေပးတဲ့သူအေရအတြက္ Turn out နည္းလို႕ရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ခိုင္လံုတဲ့မဲနည္းၿပီး ပယ္မဲမ်ားလို႕ရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ႏိုင္တဲ့သူဟာ လူနည္းစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုသာ ရတဲ့သူ ျဖစ္တယ္၊ လူအမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္တဲ့သူ၊ ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ေရွ႕ေရး၊ ကိုယ္သားသမီးေရွ႕ေရး၊ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြကိုရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကိုပါ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေျဖေပၚလာလိမ့္မွာပါ။

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

Download pdf – here

…………………….

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမာၻအႏွံ႔ တၿပိဳင္တည္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကပါစို႔

၁၊  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (NLD-LA – JB)

၂၊  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (LDB)

၃၊  Burma Democratic Action (BDA)

၄၊  Democratic Federation of Burma (DFB)

၅၊  ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  (နုိင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) (ABFSU)

၆၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (DPNS)

၇၊  BRSA

၈၊  Save Burma

၉၊  Peaceful Burma

၁ဝ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္) (FWUBC)

၁၁၊  အလင္းအိမ္

၁၂၊  National Democratic Front (Burma) NDF (B) Representative for Japan

၁၃၊  Palaun National Society (PNS)

၁၄၊  Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

၁၅၊  Chin National Community-Japan (CNC-Japan)

၁၆၊   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္ (HRWUB)

၁၇၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

၁၈၊ အဟာရစာေစာင္၊ ဂ်ပန္

၁၉၊  Human Resource Development Program (HRDP)

၂ဝ၊  SCI

၂၁၊ (England) Burma Democratic Concern (BDC)

၂၂၊  Punnyagari Mon National Society (PMNS)

Hello world!