စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

 

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲတြင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္တခုကိုေဖာ္ျပထားတာကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုမဲမ်ဳိးဟာ ပယ္မဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးထက္ပိုၿပီး သူတို႕ရဲ႕အမည္နဲ႕ သေကၤတနေဘးက အကြက္ ထဲမွာ အမွန္သေကၤတ ကိုျခစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားသေကၤတ Χ ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျခစ္လိုက္ရင္ ပယ္မဲ တဲ့။

(၂) လံုး၀ ဆႏၵျပဳ မထားပဲ ဗလာျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

(၃) တေယာက္တည္းကို ဆႏၵျပဳထားေပမဲ့ အမွန္လိုလို အမွားလိုလို သေကၤတျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ ထားတဲ့စနစ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တာမို႕ အဲဒီစနစ္ ေပၚထြန္းမလာေစဖို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းဖို႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ မဲမေပးပဲ ေနလို႔ရပါကေနပါ။ မဲမေပးပဲေနလို႕မရရင္ မဲသြားေပးပါ။ ေပးလို႕ရွိရင္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ နအဖေျပာတဲ့အတိုင္း ပယ္မဲျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ သံုးခ်က္နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

မဲေပးတဲ့သူအေရအတြက္ Turn out နည္းလို႕ရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ခိုင္လံုတဲ့မဲနည္းၿပီး ပယ္မဲမ်ားလို႕ရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ႏိုင္တဲ့သူဟာ လူနည္းစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုသာ ရတဲ့သူ ျဖစ္တယ္၊ လူအမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္တဲ့သူ၊ ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ေရွ႕ေရး၊ ကိုယ္သားသမီးေရွ႕ေရး၊ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြကိုရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကိုပါ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေျဖေပၚလာလိမ့္မွာပါ။

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

Download pdf – here

…………………….

ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္သန္မႈ

Download PDF – Political Survival

Contact – sayarkway@gmail.com

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားသည္။ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္တည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီရႏိုင္မည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွသာ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစိုးရ တို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံ့အေရးအရာအားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒက စစ္တပ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပလိုေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တရပ္အျဖစ္ တဘက္သပ္ ႐ႈျမင္ကာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ အစစ္အမွန္  ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ကာ ျပည္သူတို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ရမည္၊ တရားမွ်တရမည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက်ရွိၿပီး သမာသမတ္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိေရး (Judicial Independence) ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (Rule of Law) ႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ (Fundamental Rights and Freedoms) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနမ်ား မရွိေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ အမိန္႔က ႀကီးစိုးေနသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္။  လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဲ့ေနသည္။ အာဏာရွင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ား အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား ၄င္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္ Freedom of Thought ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ (Freedom of Expression) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခြင့္ မရေစရန္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပေဒေရးရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး တန္းတူခံစားခြင့္ မရွိေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ထင္တိုင္းသံုးေနသည္၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သူ မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျပည္သူ လူထု၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည္မွာ အစိုးရ တရပ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိ၊ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပၚထြန္းေရး ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် ေတြးေတာ၍မရေပ။

ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ပူပူေႏြးေႏြး ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ လူမႈေရးအသင္း ၾကံ့ဖြံ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ထိုေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သံုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ အသာစီးရယူထားသည္။ ယင္းကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တဘက္သပ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခပ္မဆိပ္ေနျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

ထိုမွ်မကေသး၊ လက္ရွိ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔ မုခ် အႏိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆထားသည္ကို နအဖအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျပာဆို ခဲသည့္ စကားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း ယခု လက္ရွိအတိုင္း ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို႔သာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္အား အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္နအဖက က်င္းပမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို မ႑ိဳင္ျပဳကာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အေျခအေန၊ သေဘာသဘာဝ၊ အမူအက်င့္စ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ လံုးဝ မတူျခားနားေနသည့္ ျမန္မာျပည္အေျခအေန၊ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာလူထုတို႔၏ အေနအထားကို မွန္ကန္စြာ တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ နအဖတို႔သည္ အာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊ လုပ္ကိုင္ေနသည္၊ လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ထိုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔အႏိုင္ရရွိပါက  လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တရားဝင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။  ထိုအေျခအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲယူႏိုင္လိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အိမ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာမည္ေလာ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္

sayarkway@gmail.com

Download: Election for legitimate dictatorship

………..

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၀

လက္ရွိ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္း နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး ၁၀ ရက္မျပည့္မီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခါ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအတြက္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို သည္။ ထိုမွတဆင့္ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မႈသည္ ပဓာန က်သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသည္ ေျပာေရးဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိပါက အစိုးရတရပ္အား ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရဟု ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ အေျခခံ အက်ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုက ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအာဏာ ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးခြင့္ရသူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေပးစြမ္းသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။

မူ၀ါဒ၊ အစီအစဥ္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ စည္း႐ံုး လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပို႔စ္ကဒ္ႏွင့္ စာမ်ား ေရးသားေပးပို႕ျခင္း၊ လူထုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ မဲဆႏၵေပးမည့္ ျပည္သူလူထု၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈ အျပည့္အ၀ ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစမည္ေလာ။

လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားက အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရသေလာ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ေလာ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ ေျဖဆိုၾကမည္နည္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အေျခအေနမ်ားကို အာမခံခ်က္မရွိပဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

၁။  လူတဦးခ်င္းစီအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အေရးဆိုပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ စသည္မ်ား ရွိ-မရွိ၊

၂။  လူမ်ဳိးစုမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာအေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘ၀မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၃။  အ႐ြယ္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေျပာဆိုစည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမဲဆြယ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ မရွိ၊ ပါတီမ်ား ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အခြင့္အလမ္း အေျခအေန တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၅။  တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိ-မရွိႏွင့္ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူအားလံုး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တန္းတူညီမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ျခင္း၊ လူတဦး-တဖြဲ႔-တပါတီ၏ အက်ဳိးအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၆။  လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၇။  လူတဦးတေယာက္အား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တရားမဲ့ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အာဏာပိုင္မ်ားကေသာ္၎၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကေသာ္၎ က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိ-မရွိ၊

၈။  ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပန္လွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ား စသည္တို႔က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၉။  ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိေစမည့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ၊ စြက္ဖက္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိ ေစမည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိ အသိေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၁ဝ။  စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အေျခအေန မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရွိေနသည္၊ မကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မည္မွ်ပါ၀င္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ပိုင္းျခားၿပီး စစ္အာဏာရွင္ နအဖက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သြားေရာက္ မဲေပးမည္ေလာ၊ မဲမေပးပဲ ေနမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္တခ်က္ကို တင္ျပလိုသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္အတြက္ မဟုတ္၊ အတိတ္အတြက္ မဟုတ္ေပ၊ မိမိ၏အနာဂတ္၊ မိမိ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အနာဂတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးအပ္ေပ၊ သေဘာမထားအပ္ေပ။ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မေနထိုင္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Download – To vote or no vote or waht to do

ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၃ ၊ ၂ဝ၁ဝ

၁။  ႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား  ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရတရပ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ ဟုဆိုလွ်င္ ပထမဦးဆံုး ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ၏  တပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတဖန္ ထိုစစ္အာဏာရွင္မ်ားကပင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအ၀၀ကို အတိအက် ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အရင္ဦးစြာ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ႀကီးစြာသတိထားရန္ လိုအပ္သည္မွာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူ လူထုအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္၊ ၄င္းတို႔  အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈ ရွိသည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အႀကိဳကာလအတြင္း ၀ါဒျဖန္႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္ ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုကာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေရးအတြက္ ပထမ ဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းတလွမ္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္သည္ ဆိုရံုျဖင့္ အလြယ္တကူ မယံုၾကည္သင့္ေပ။ ထိုေျခလွမ္းကို လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားက မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း ရွိ-မရွိ ဆိုသည္ကို လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟုဆိုလွ်င္ ထိုအဆင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အေရးႀကီးသနည္း။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈရလိုပါက ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္၊ ရွိေနသည္ကို ေလ့လာ သိရွိ သေဘာေပါက္ လက္ခံေရးႏွင့္ ထိုအတြက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လက္ရွိ တည္ဆဲအေျခအေနမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေျပာင္းလဲမွ ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ေလ့လာမႈ မျပဳပါက ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားသူမ်ားကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခဆိုက္လာပါက အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

၃။  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးရသည္ ဒီမိုကရက္တစ္္အစိုးရဟု ေခၚဆိုႏိုင္သလား။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုသည့္ စကားရပ္ ပါလာသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ရွင္းလိုပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုး၏ အလႊာအသီးသီး၊ အုပ္စုအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဦးတည္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တဦးတေယာက္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္  တပါတီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရာေရာက္ေနပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပဳျပင္ၿပီး ျပည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို အာမခံမွသာလွ်င္ အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ “ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္” ျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္တိုင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္တိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရျဖစ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Dwonload file – Democratic Govt and Constitution for People

…………

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

၁။ နအဖ က်င္းပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးလဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ နအဖက ဘာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရတာလဲ။

စစ္တပ္ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႕ မရဘူးဆုိတာကို နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံထားတဲ့အတြက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသြင္ေျပာင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူထုကေန  ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ ရွိေနပါၿပီ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာကိုျပဖို႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘယ္သူ႔မွာ အဓိက အာဏာ ရွိမွာလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အာဏာအရွိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။ အနာဂတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တရားေရး၊ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စတဲ့ ရာထူးေတြကို စစ္တပ္ကပဲ ရယူထားမွာပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ အာဏာသိမ္းႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး အာမခံခ်က္ေပးထားပါတယ္။

၄။  ႏိုင္ငံတကာက ေျပာသလို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္မွာလား။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို နအဖစိတ္ႀကိဳက္လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲဟာ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ံုးမႈ စတာေတြကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မတ္ေလာင္းမ်ား စေဘာ္ေငြ တင္ရမယ့္ကိစၥ၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ အခ်ိန္မမီ ေငြမမီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ လူထုနဲ႕ ပါတီ၀င္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းတာ၊ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္က အတိအလင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတာေတြဟာ သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ ျပည္သူေတြ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲထည့္ရ႐ံုနဲ႕ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရသလဲ။

စစ္တပ္က အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို သူမတဦးတည္းသာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တယ္လို႕ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္မွာ လူထုက အျမဲရွိတယ္ဆိုတာ နအဖစစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ဘယ္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ျပဳမွာလဲ။

ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳသူအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ရမွာပါ။ ၾက့ံဖြတ္အမတ္ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္ယူႏိုင္မယ့္ က်န္တဲ့ ၄၁ ပါတီက အမတ္ေလာင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ စြဲခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖို႕ လုပ္မွာပါ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီလူေတြပဲ နအဖအစိုးရဆိုတဲ့ ေနရာမွာ နာမည္ေျပာင္းၿပီး လူထုေရြးတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ ဆိုၿပီး လုပ္မွာပါ။

၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အေနအထားဘယ္လိုရွိသလဲ။

အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ၾကံ့ဖြတ္က ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ရထားတဲ့အျပင္ လက္ရွိရာထူးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လူထုကို ေငြေၾကးပစၥည္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြေပးၿပီး စည္း႐ံုးေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ အခ်ိန္နဲ႕ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ကန္႕သတ္မႈ မ်ဳိးစံုေအာက္မွာ စည္း႐ံုးေနရပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပါတီေတြကလြဲၿပီး ဘယ္ပါတီကမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ လႈပ္ရွားလို႕မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ ထြန္းကားရမယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႕ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထြန္းကားေရးအတြက္ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ပမာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ထက္ မေက်ာ္ႏိုင္ေအာင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၈။ ျပည္သူေတြ ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးမွာလဲ။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးရမလဲ ဆိုတာကို မစဥ္းစားခင္မွာ နံပတ္ ၁ ေမးခြန္းကို အရင္ဆံုး အေလးထား စဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးဖို႕ မေပးဖို႕ကို ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္မလား မပါ၀င္ဘူးလားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႕လိုပါတယ္။

၉။ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပည္သူေတြ တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုက အဲန္အဲလ္ဒီပါတီကို မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲန္အဲလ္ဒီက ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုတခါ ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္ ျပန္ေရာက္လာျပန္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတခု ဆိုက္ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ စစ္တပ္ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ မေပၚထြန္းဖို႕ ျပည္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ရင္ ေမွာက္ၾကပါ။ ႀကိဳတင္မဲမ်ား လံုး၀(လံုး၀) မထည့္ၾကပါနဲ႕။ မဲမေပးပဲေနလို႕ရရင္ မဲမေပးပါနဲ႕။ မဲေပးရမယ့္ အေျခဆိုက္ရင္လည္း ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အမတ္ေလာင္း အားလံုးကို ကန္႕ကြက္ပစ္ပါ။ မဲထည့္ဖို႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-8-2010

sayarkway@gmail.com

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

၁။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပဳေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ တာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ား အတြက္ သမတကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ သမတက သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရဖဲြ႕ကာ ႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ယူသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာသူမ်ားျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ယူသည္။ ဥပမာ- ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မည္သို႔ ပါ၀င္ၾကမည္နည္း။

အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္တခုအတြင္း ဥပေဒျပဳအာဏာကို ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးမည့္ သူမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအေရး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဆႏၵျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မိမိတို႔ မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားအား ကန္႕ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံု နည္းလမ္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါက သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မဲေပးေသာေန႔တြင္ မဲမေပးပဲ ေနပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မဲေပးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပယ္မဲ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိမိတဦးတည္းသေဘာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို မိမိသေဘာအတိုင္း က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳမႈမ်ားကို အျခား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ မျပဳမိရန္ လိုအပ္သလို မိမိအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလာျခင္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္မျပဳသင့္္ေပ။

၃။  မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာသူမ်ားသည္ မည္္သို႔ေသာ အခန္းေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ား (အသက္မျပည့္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခား အေျခအေနအရ မဲေပးခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား) သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္းတင္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သတင္းေပးပို႕သူမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က မိမိတို႔၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတရပ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕တခုမွ အျခားအစိုးရတခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခုကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တပါတီကေသာ္၎၊ ပါတီမ်ားကေသာ္၎ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအတြက္ ပါတီမ်ားတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိသည္။ အာဏာရအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီတရပ္ရပ္က အသာစီးရေစမည့္လုပ္ရပ္၊ နည္းလမ္း၊ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားျခင္း၊ (သို႔) လက္ရွိ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ၄င္းတို႔ႏွင့္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားအား ကန္႔သတ္ ဟန္႔တား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တိီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း၊ (သို႔) လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ ေပၚထြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္ဟု ဆို၍မရေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္၎၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္၎ သက္ဆိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ေသာအေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖီလာဆန္႕က်င္ ျဖစ္ေနသည္၊ မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္ရာ ေရာက္ေနသည္၊ မည္သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မတရားမႈ၊ တဖက္သတ္ အားေပးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ျပဳရာေရာက္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဦးတည္ေစသည္၊ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ စသည္မ်ားကို အသိေပး ရွင္းလင္းျပရန္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာ အားလံုးကို ျပည္သူလူထု ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မိမိပါတီ၏သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ရလွ်င္ ၿပီးေရာ၊ ျပည္သူလူထု အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရန္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုသည့္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ တခုတည္းျဖင့္ အလုပ္ မျဖစ္ေပ။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီအားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ လံုေလာက္ေသာအေျခအေန ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို အျမဲမျပတ္ ေလ့လာၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မမွ်မတမႈမ်ားကို အျမဲေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ပြင့္လင္းစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခု ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္၊ ထိုအခ်က္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္လာေစေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားသည္ လူအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိလာေစေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-9-2010

Email – sayarkway@gmail.com

…………..