ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ (စာတမ္း)

Download – Reasons for No against 2010 Elections

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလံုးရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)က ၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ “ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ” ဆိုတဲ့ စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ က်ေနာ္တို႔အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို အေျခခံၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လက္လက္ လႈပ္ရွားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္နဲ႔ အဂၤလိပ္လိုလည္း ဘာသာျပန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ ေပးႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာအထိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး တဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေပးေစလိုပါတယ္။
ျပည္တြင္းထဲထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ။

အာဏာရူး အာဏာရွင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ လက္တဆုပ္စာရဲ႕ အတုအေယာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံပဲ ရသမွ် တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔။
ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

ျပန္ၾကားေရး
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

….

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: